fbpx

Bor det ett zombi­e­­­­­­­­batteri hemma hos dig?

Ser du en potentiell zombie i ditt hem – ett litiumjonbatteri eller ett litiumbatteri som ligger på fel ställe eller blir fel behandlat? Ett batteri som gömmer sig i din låda, fallit på golvet eller ligger nedgrävt i blandat avfall är en säkerhetsrisk som man bör ta på allvar. Ett kasserat litiumjonbatteri eller litiumbatteri kan vakna till liv igen när det skadas som ett ”zombiebatteri”, och till och med explodera och fatta eld.

För att undvika risken för zombiebatterier och för att skydda miljön rekommenderar vi att du tar bort alla batterier ur en apparat genast när den slutar fungera eller inte längre behövs. Lämna omedelbart alla batterier förpackade i en plastpåse eller med polerna skyddade till butikernas insamlingsbehållare för batterier eller annan insamlingsplats.

Läs mer ↓

Det finns också troligtvis flera batterier även i ditt hem som kan förvandlas till zombier. Användningen av litiumjonbatterier är nu mycket vanlig i den typ av hemelektronik som är populär bland finländarna, till exempel i mobiltelefoner, bärbara datorer, elverktyg, och alltmer också i olika mobilitetsanordningar såsom elcyklar och elsparkcyklar. Litiumbatterier å sin sida ger långvarig ström även under extrema förhållanden och är därför populära i till exempel brandlarm, bilnycklar, leksaker och reservkraftkällor. 

Gör så här för att förhindra att zombie­­­­­­batteriet attackerar

1. Hantera den batteridrivna apparaten med uppmärksamhet och följ bruksanvisningen

När du hanterar apparaten i enlighet med bruksanvisningen minskar du risken för att batteriet skadas. Skador som orsakas av att apparaten faller, trycks ihop eller vrids kan göra battericellerna defekta och på så sätt åstadkommer man ett zombiebatteri.

Ladda alltid apparaten med en laddare som är avsedd för produkten och i enlighet med bruksanvisningen. Vanligtvis blir batteriet alltid lite varmt vid laddning. Täck inte över en apparat som laddas, eftersom värmen då inte avleds.

Läs mer ↓
2. Täck polerna med tejp

Batterier som tagits ur bruk innehåller vanligtvis en del elektrisk laddning. Om de förvaras försumligt kan de till följd av kortslutning bli så pass heta att det leder till en brand. 

Det är lätt att förhindra brandrisken genom att tejpa batteripolerna så att de döljs, genast då batterierna tas ur apparaten. Ett läckande eller på annat sätt skadat batteri bör placeras i en separat plastpåse.

3. Returnera till närmaste insamlingsplats

Du kan enkelt returnera små ackumulatorer och batterier till alla butiker som säljer dem. Om insamlingsbehållaren inte syns till, kan du be butikspersonalen om hjälp.

Butikerna samlar emellertid inte in stora litiumjonbatterier som används i elektriska mobilitetsanordningar som elcyklar, elmopeder, elskotrar och ståhjulingar. Insamlingsplatser för dessa hittar du på söktjänsten kierratys.info.Välj ”bärbara ackumulatorer och batterier” på webbplatsen och ange din ort, så ser du den närmaste insamlingsplatsen i området.

Obs!

Genom att slänga batterierna i soptunnan kan du undvika själva zombieangreppet, men attacken kan träffa nästa person, till exempel en person som arbetar med avfallshantering. Tillsammans säkerställer vi en säker återvinningskedja av batterier för alla som arbetar med dem genom att föra batterierna med polerna skyddade till rätt insamlingsplats. 

Så här känner du igen en zombie­batterifara

Följande kännetecken avslöjar ett batteri som lätt kan vakna till liv igen och skapa farosituationer. Ta batteriet omedelbart ur bruk och kontakta importören eller returnera det utan dröjsmål till en insamlingsplats om du ser dessa tecken på fara:

 • Batteriet har fysiska skador eller är klart uppsvällt. Litiumjonbatterier sväller vanligtvis något under användning och när de når slutet av sin livstid kan svullnaden visa sig i hög grad
 • Batteriet avger en lukt
 • Batteriet blir klart hetare än vanligt
 • Batteriet har ett konstigt ljud
 • Batteriet läcker
Förhindra att zombiebatteriet vaknar genom att returnera det korrekt till insamlingsplatsen
Om batteriet har kännetecken på ett zombiebatteri, packa och returnera batteriet till en insamlingsplats enligt följande anvisningar:
Läs mer ↓

A. Om batteriet fortfarande var i bruk när tecknen på fara uppstod, kontakta apparatens importör för att få ytterligare anvisningar.

B. Om batteriet redan har tagits ur bruk eller importören uppmanar dig att returnera det till en insamlingsplats, gör så här:

 • Packa det läckande eller skadade batteriet i en separat lufttät plastpåse och flytta det till en säker plats, om möjligt utomhus i en metallbehållare eller inomhus till en plats där det inte finns något brandfarligt material i närheten.
 • När du returnerar ett skadat batteri till en insamlingsplats, lämna det till personalen i butiken eller någon annan insamlingsplats och berätta om dina observationer. Här ser du insamlingsplatserna.

Instruktioner för våra insamlingsställen finns i materialbanken under ”Muut”.

Så här bekämpar du ett zombie­angrepp

Man hinner inte alltid förutse en zombiefara, så det är viktigt att veta hur man hanterar ett zombiebatteri när man stöter på ett sådant. Här kan du läsa nyttiga anvisningar i fall att en farosituation skulle uppstå.
 
Obs! Om du inte kan släcka branden som uppstått snabbt eller om branden avger mycket rök, evakuera lokalen omedelbart och ring nödnumret 112. Rökgaserna som produceras av ett brinnande batteri är mycket giftiga, så försök inte släcka en batteribrand utan lämplig skyddsutrustning.
Läs mer ↓

1. Om möjligt, dra laddarens elkabel ur eluttaget innan du släcker elden.

2. Släck elden med mycket vatten eftersom vatten kyler batteriet. Den sekundära släckningsmetoden är med pulversläckare. Batteriet kan också täckas med en kvävande släckningsfilt. Användningen av en pulversläckare eller en kvävande släckningsfilt släcker elden tillfälligt, men de kyler inte batteriet eller förhindrar spridning av brandfarliga gaser.

Titta på Tukes släckningsvideo för litiumjonbatterier, där släckningen av en litiumjonbatteribrand testas med olika batterisläckare.

3. Om möjligt, flytta batteriet eller apparaten till en säker plats, till exempel en metallbehållare fylld med vatten, eftersom de kan antändas igen efter att elden släckts. Använd grytlappar eller linda batteriet eller apparaten i en släckningsfilt för att flytta dem.

Ge batteriet en positiv upplevelse av att vakna till liv

Läs mer ↓

50–90 procent av allt det material som batterierna innehåller återvinns för användning i andra produkter. Till exempel finns det endast lite av kobolt, som är viktig för litiumjonbatterier i mobiltelefoner, i Europas jordmån, så den bryts huvudsakligen i Kongo-regionen under primitiva förhållanden. Kobolten i batterierna återvinns och tas till återanvändning i Finland på Akkuser Oy:s återvinningsanläggning genom en krossningsprocess i två faser som möjliggör säker hantering av brand- och explosionskänsliga batterier.

Icke-förnybara resurser har återvinning av batteri- och ackumulatorråvaror betydande klimatfördelar. Enligt en genomförd studie sparar metaller som erhållits från återvunna batterier och ackumulatorer upp till 98 % av utsläppen jämfört med nyligen brytade. Läs mer om studien här. Läs mer om återvinningsprocesser för batterier och ackumulatorer och användningsområden för återvunnet material här.

Kom ihåg

Batterier och framförallt apparater som innehåller batterier kan ofta också repareras och återanvändas. Till exempel köps och repareras använda mobiltelefoner i Finland av Back Market och Swappie. Man kan donera alla typer av el- och elektronikapparater med batterier till återvinningscentralerna.

Vanliga frågor

Varför kan just litiumjonbatterier eller litiumbatterier förvandlas till zombiebatterier?

Litiumjonbatterier kan packas med energi i ett mindre utrymme än andra batterier, och om denna energi släpps ut okontrollerat kan följden vara till och med en brand. Litiumjonbatteriernas brandfara ökar genom att elektrolyten, dvs. det elledande ämnet, som används i dem är en brandfarlig vätska. Antti Pitkämäki, senior expert på Gaia Consulting Oy, förklarar detta fenomen närmare i sitt blogginlägg.

"Litiumioniakun paloriski perustuu ilmiöön, jota kutsutaan lämpökarkaamiseksi. Lämpökarkaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa akku esimerkiksi oikosulusta johtuen tuottaa enemmän lämpöä kuin mitä se pystyy vapauttamaan. Reaktion edetessä ja lämpötilan kohotessa akun sisäisiä rakenteita alkaa hajoamaan, mikä johtaa sisäiseen oikosulkuun ja voimistaa lämpökarkaamista entisestään. Samalla akku tuottaa kaasuja, joista osa on palavia. Lopulta useisiin satoihin asteisiin kohonnut lämpötila aiheuttaa kaasujen ja akun syttymisen. Palotilanteessa akusta vapautuu esimerkiksi erittäin myrkyllistä vetykloridikaasua.”

Antti Pitkämäki, senior expert på Gaia Consulting Oy, förklarar detta fenomen närmare i sitt blogginlägg (på finska): ”Brandrisken för ett litiumjonbatteri grundar sig på ett fenomen som kallas termisk rusning. Termisk rusning avser en situation där ett batteri till exempel på grund av kortslutning producerar mer värme än det kan släppa ut. När reaktionen fortskrider och temperaturen stiger börjar de inre strukturerna i batteriet sönderfalla, vilket leder till en intern kortslutning som ytterligare intensifierar den termiska rusningen. Samtidigt producerar batteriet gaser, varav några är brandfarliga. Till sist leder temperaturhöjningen på flera hundra grader till att gaserna och batteriet antänds. Vid brand avger batteriet till exempel den mycket giftiga vätekloridgasen.”

Även använda litiumbatterier har ofta en laddning kvar. Om de stöter emot varandra eller annan metall i botten av en låda eller i insamlingsbehållaren kan följden vara kortslutning och brand. Brandrisken är lätt att minska genom att tejpa över batteriets poler genast då man tar det ur apparaten. På så sätt förhindrar tejpen otrevliga överraskningar inte bara i insamlingsbehållaren utan också hemma. Läs mer om säker hantering och återvinning av batterier.

Hur känner jag igen ett litiumjonbatteri eller ett litiumbatteri?

Litiumbaserad strömförsörjning förekommer inte bara som vanliga finger- och knappcellsbatterier, utan också som ackumulatorer i många olika storlekar. Ett litiumjonbatteri väger lite, men har hög energitäthet och kan laddas. Ett litiumbatteri å sin sida är ett engångsbatteri som dock har en lång livslängd. De känns bäst igen på texten Li, Litium eller Li-ion på sidan av batteriet.

Klicka på bilden för att förstora

Vad kan väcka ett sovande zombiebatteri?

”Termisk rusning som uppstår av sig själv uppskattas vara lika vanlig som att bli offer för ett blixtnedslag. Klart vanligare än detta är termisk rusning som till exempel av felaktig hantering av ett batteri.” säger Antti Pitkämäki, senior expert på Gaia Consulting Oy, i sitt blogginlägg (på finska) som handlar om litiumjonbatteriers och batteriers säkerhet.

Termisk rusning kan orsakas eller risken ökas bland annat av att batteriet stöter emot något eller skadas på annat sätt, kortslutning, felaktig användning eller förvaring av batteriet eller till och med av att batteriet åldras med tiden. Därför kan till och med ett batteri som tagits ur bruk och blivit bortglömt i botten av en låda förvandlas till ett zombiebatteri om det testas efter en lång tid genom att ladda det igen.

Det är säkrast att omedelbart föra ett batteri som tagits ur bruk till en återvinningsplats. Bärbara litiumjonbatterier och litiumbatterier kan återvinnas avgiftsfritt i de flesta butiker som säljer dem. Den närmaste mottagningsplatsen för stora litiumjonbatterier, till exempel de som används i elcyklar, hittas på www.kierratys.info.

Kan alla typer av batterier returneras till insamlingsplatserna?

Ja, alla batterier och små ackumulatorer kan returneras avgiftsfritt till alla butiker och kiosker som säljer dem utan att vara tvungen att köpa någon ny produkt. Lämna med andra ord in dem där du köpte dem. Om insamlingsbehållaren inte syns till, kan du be butikspersonalen om hjälp.

Stora litiumjonbatterier, såsom batterier till elcyklar, ståhjulingar, mopeder, fyrhjulingar och åkgräsklippare, kan returneras till de regionala insamlingsplatserna. Närmaste regionala insamlingsplats hittar du på: kierratys.info.

Var finns batteriernas poler?

Det finns nästan lika många typer av batteripoler som det finns batterier. De vanligaste batteritypernas, dvs. stavbatteriernas, poler är placerade i båda ändarna och ska båda tejpas. Hela ytan på knappbatteriet är å andra sidan praktiskt taget en pol, och därför måste hela knapparna lindas i tejp.

Det är tillräckligt för att en kortslutning ska uppstå att endast en del av polen kommer i kontakt med metall. Till exempel är 9V-batterier som används i brandlarm en av de mest kritiska batterimodellerna eftersom deras poler ligger bredvid varandra i ena ändan av batteriet, vilket gör möjligheten till kortslutning större. Litiumbatteriers poler liknar ofta metalltänder.

Jag får inte loss batteriet från apparaten. Kan jag returnera apparaten med batteriet i och vart?

Du kan lämna in apparaten inklusive batteriet till insamlingen för el- och elektronikavfall (SER), mer information finns på: www.serkierratys.fi/sv/startsidan. Batteriet tas ur apparaten på SER:s förbehandlingsanläggning, och därifrån fortsätter den sin resa för behandlingen av batterierna. Om du oroar dig över datasäkerheten i apparater som innehåller minneskapacitet, kan du försäkra dig om en säker återvinning genom att returnera apparaterna i låsta eller förseglade data-EE behållare eller genom att använda den datasäkra tjänsten SEIFFI.

Varför kan batterier i en soptunna förvandlas till zombiebatterier?

I en soptunna utsätts batterier för stötar och kan komma i kontakt med andra metallföremål, vilket orsakar risk för kortslutning. Även om soppåsen har kommit ombord på en sopbil utan att få stötar, kläms eller deformeras den ofta senast där och risken ökar för att batterierna ska skadas och termisk rusning uppstå. Bränder orsakade av zombiebatterier kan växa sig stora eftersom de är svåra att släcka, och detta sätter också alla som arbetar inom avfallshanteringen i fara.

Hur många farosituationer har uppstått av zombiebatterier?

Suomen pelastusviranomaiset ovat rekisteröineet 54 zombiakkujen eli väärin käsiteltyjen akkujen ja paristojen aiheuttamaa tulipaloa vuoden 2020 alusta alkaen. Rekisteristä puuttuu tosin lukemattomia määriä läheltä piti -tilanteita, joissa ei ole tarvittu pelastuslaitosta. Vaaratilanteiden pelätään lisääntyvän ilman nopeaa reagointia, sillä litiumioniakkujen määrän arvioidaan jopa 14-kertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi Britanniassa bränder orsakade av zombiebatterier under avfallshanteringsfasen ökat med 25 procent under året.

Vilka typer av skador kan bränder från zombiebatterier orsaka?

Bränder som orsakas av zombiebatterier kan få till stånd en mängd olika person-, egendoms- och miljöskador, som kan växa sig stora bland annat av följande skäl:

 • Ett zombiebatteri kan vakna till liv och orsaka brand på en oväntad plats som till exempel en sopbil i rörelse, vilket kan leda till fara och störningar även för övrig trafik.
 • Gaserna som uppstår när litiumjonbatterier brinner är mycket giftiga.
 • En brand orsakad av ett litiumjonbatteri kan vara explosiv och brinna länge på grund av fenomenet termisk rusning, till och med i dagar.
 • Släckning av bränder som uppstår av ett litiumjonbatteri kräver en mycket stor mängd vatten och släckningsvattnet orsakar förorening av miljön och grundvattnet.

Obs
Obs

Det är lätt att hindra hotet från zombiebatterierna. Låt oss tillsammans ta hand om att alla batterier som tagits ur bruk returneras tejpade till insamlingsplatserna, så att inte ett enda batteri hamnar i fel avfall.

llmianna zombiakku! 

  Lomakkeelle voit ilmoittaa mahdollisesta zombiakun aiheuttamasta vaaratilanteesta.Tietoja käytetään vaaratilanteiden tilastoimiseen.


  Tapahtumapäivämäärä

  Missä vaaratilanne tapahtui?

  Kuvaile vaaratilanne

  Hälytettiinkö paikalle palokunta?
  EiKyllä

  Muuta lisätietoa vaaratilanteesta (esim. aiheutuiko tapahtumasta vahinkoa?)

  Voit jättää yhteystietosi alle.
  Jätealan toimija, toivomme että jätät yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja.

  Loading...

  Zombiebatteri på sociala medier

  [ff id="1"]

  Kontaktuppgifter
  och länkar

  Branschens expertorganisationer driver tillsammans kampanjen zombiakku.fi för säker återvinning av batterier.

  Kampanjens ursprungliga bakgrundsaktörer är producentorganisationerna Recser Oy (Batteriåtervinning), SER-producentorganisationen rf, ERP Finland rf och Elker Oy (representerar producentorganisationerna SELT rf och ICT-Producentkooperativet) samt Finlands Kretsloppskraft KIVO rf, Återvinningsindustrin rf, Finlands Skrotföretagares Förbund rf, Handelsförbundet rf, Dagligvaruhandel rf PTY och Finansbranschen rf. År 2023 anslöt sig förpackningssektorns producentorganisationer Sumi Oy och Finlands Förpackningsproducenter Oy samt Fortum Waste Solutions Oy till kampanjen.

  Kampanjen har finansierats av Elteknikens och energieffektivitetens främjningscenter STEK ry. Kampanjens samarbetspartners är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry (SPEK) och Konsumentförbundet ry.

  Ladda ner materialet för zombiebatteri-kampanjen här (på finska).

  Kontakta oss:
  info(a)zombiakku.fi eller se Batteriåtervinningens ”Paristokierrätys” kontaktuppgifter.

  Copyright © 2024 zombiakku.fi